N. I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod - (Nizhny Novgorod, Russia) | External Organization individual record