Escola d'Administracio Publica de Catalunya | Publisher individual record