Dao Ji Zhijian: Zhongguo Wenhua Beijing de Jishu Zhexue «道技之间: 中国文化背景的技术哲学»– By Wang Qian | Academic Article individual record
authors
author list (cited authors)
Miller, G., & Zhu, Q.
publication date
2011
publisher
Wiley Publisher
published in