Keywords:Alanine TransaminasePosition Organization:Veterinary PathobiologySelected Publication Publisher:Informa UK LimitedClear