• Professor
  • Associate Professor Biomedical Sciences
  • Assistant Professor Anthropology
  • Instructional Assistant Professor Liberal Arts (Qatar)
  • Research Assistant Professor Veterinary Pathobiology
  • Assistant Professor Entomology